All posts tagged 4. STIFF

We proudly present: STIFF film circle

Categories: Stiff 2017
Comments Off on We proudly present: STIFF film circle

(Scroll down for Croatian)

While we’re nearing the beginning of the fourth edition of the Student International Film Festival STIFF (19.-22. October, Art-kino, Rijeka) students in Rijeka with affinity to film and film criticism will once again have the opportunity to attend a free workshop of film criticism led by  Dejan Durić, a professor at the Faculty of Humanities and Social Sciences and a film critic. Applications are opened from 2nd to 5th October, while the workshop will take place October 9th to 12th.

During the workshop students will analyze the texts of the film criticism, problematize the structure and types of film criticisms, watch some of the movies from the STIFF competition for the first time and then try to apply the acquired knowledge on those movies. As every year so far, the media partners of the festival will select the best among the written reviews.

The film criticism workshop is a part of the programme called STIFF film circle which also includes Field education, STIFF movie circle discussions, that is discussions after projections, and international film tour STIFF On the Road.

The STIFF film circle stems from the effort to make this a truly student-oriented festival. That is why the students are already included in the preparatory actions within the Field education. The design of this year’s edition is signed by Sandra Kvaranta, a student whose work was chosen among several other works by students of the Academy of Applied Arts. Some students have been working diligently on preparing texts for the festival catalogue and translating the programme as well as some other materials, while several students are attending a workshop about making film subtitles, about assisting the Public Relations Office and the office for festival’s guests. The goal of these workshops is to transfer the knowledge about the organization of the festival to younger generations.

Students in Rijeka will also have the opportunity to participate in the realization of the festival’s discursive programme, named STIFF Film circle discussions, which not only provides professional training for young film lovers, but also educates and nourishes the future festival audience, and challenges the old skepticism that student work is “amateur” or less valuable than the work of more experienced filmmakers.

As this year’s STIFF focuses on socially engaged films of all genres, the common denominator of this year’s festival is Social ISsUeS, a play on words which implies that social issues are not issues of a certain group of people, but issues of society as a whole, so the discussions will be held after certain programme blocks. The topics are diverse: from family and social relations to migration, sexuality and minority issues. The moderators of the discussions will be Greta Grakalić-Rački, an associate professor of Cultural Studies at the University of Rijeka and Petra Bezjak, a graduate student of Cultural studies in Rijeka.

This year’s theme, the problems of society, will be addressed in the programme of the 4th STIFF by a number of engaged, but playful, film approaches that question our reality today.

Ususret četvrtom izdanju Međunarodnog studentskog filmskog festivala STIFF-a (19. – 22. 10., Art-kino, Rijeka) i ove će godine riječki studenti s afinitetom prema filmu i filmskoj kritici imati priliku pohađati besplatnu radionicu iz filmske kritike. Prijave su otvorene od 2. do 5. listopada, dok samu radionicu Dejan Durić, profesor s Filozofskog fakulteta i filmski kritičar, vodi od 9. do 12. listopada.

Tijekom radionice analizirat će se tekstovi filmske kritike, problematizirati struktura i vrste filmske kritike, premijerno odgledati neki od filmova iz STIFF-ove konkurencije te na njihovom primjeru pokušati primijeniti stečeno znanje. Kao i svake godine dosad, rezultat radionice bit će tekstovi čiju će selekciju obaviti medijski partneri festivala.
Radionica filmske kritike dio je programa pod nazivom STIFF filmski krug koja uključuje i Edukaciju na terenu, Razgovore STIFF filmskog kruga odnosno diskusije nakon projekcija te međunarodnu filmsku turneju STIFF On the Road.

STIFF filmski krug proizlazi iz nastojanja festivala da ga učini uistinu studentskim. Tako su studenti, u sklopu Edukacije na terenu, već uključeni i u pripremne radnje. Vizual ovogodišnjeg izdanja potpisuje studentica Sandra Kvaranta čiji je rad izabran među nekoliko ponuđenih rješenja studenata Akademije primijenjenih umjetnosti, dio studenata i studentica već neko vrijeme marljivo radi na pripremi tekstova za festivalski katalog te na prevođenju programa i drugih materijala, dok se nekoliko studenata upravo obučava za titlanje filmova, za asistiranje uredu za odnose s javnošću te uredu za festivalske goste. Cilj je ovih edukacija premijeti znanje o organizaciji festivala na mlađe naraštaje.

Riječki studenti imat će prilike sudjelovati i u realizaciji diskurzivnog programa festivala, nazvanog Razgovori STIFF filmskog kruga, koji osim stručnog usavršavanja mladih zaljubljenika u film, educira i odgaja buduću festivalsku publiku te ukida stare skepse da su studentski radovi „amaterski“ odnosno manje vrijedni od radova iskusnijih filmaša.

Kako je ovogodišnja festivalska tema svedena pod zajednički nazivnik Social ISsUeS (Društvo smo Mi), što je ujedno i tipografska igra izvedena iz engleskog jezika koja podcrtava da socijalna pitanja nisu samo problemi stanovite skupine ljudi već problem društva u cjelini, razgovori će se odvijati nakon određenih programskih blokova. Teme su različite: od obiteljskih i društvenih odnosa i migracija, do pitanja seksualnosti i problema manjina. Moderatorice razgovora bit će Greta Grakalić-Rački, stručna suradnica Kulturalnih studija sveučilišta u Rijeci i Petra Bezjak, studentica diplomskog programa kulturalnih studija u Rijeci.

Ovogodišnju temu, probleme društva, u programu 4. STIFF-a adresirat će niz angažiranih, ali i razigranih filmskih pristupa koji propitkuju današnjicu.