DAY 2: MIDWAY/ NA POLA PUTA 20:00 – 21:35

logo-novi-10
14. 10. 2016. PETAK/FRIDAY

Na pola puta je program fokusiran na migracijske priče. Kroz intimne ispovijesti glavnih protagonista odlazimo na putovanje s kojega nema povratka, u smjeru budućnosti koja se ne nazire.  

Midway is a program focused on stories of migration. Through intimate narratives we embark on a journey of no return to the future which is nowhere in sight.

Transit Zone/ Tranzitna zona

Frederik Subei, documentary, 32’, United Kingdom, 2016.

1-transit-zone“Tranzitna zona” je autentičan uvid u život izbjeglice u “Džungli” kod Calaisa u sjevernoj Francuskoj. Teefa je pobjegao pred režimom u Sudanu sanjajući da će započeti novi život u Ujedinjenom Kraljevstvu. No, šuljanje u kamione kako bi se prešlo granicu je teško i teški uvjeti u kampu uzimaju svoj danak. Teefa počinje preispitivati “veličinu” Britanije i razmatrati druge opcije. Filmaš je proveo tri zimska mjeseca živeći s izbjeglicama u improviziranim šatorima u “Džungli”. Rezultat je puno intimniji i osobniji portret života u Džungli od onog što vidimo na vijestima ili televizijskim dokumentarcima.

„Transit Zone“ is an authentic insight into the life of a refugee in the jungle of Calais in Northern France. ‘Teefa’ has fled the regime in Sudan with the dream to start a new life in the UK. But sneaking onto a truck to cross the border is difficult and the harsh conditions of the camp are taking its toll. Teefa begins to question the greatness of Britain and looks for other options instead.   The filmmaker embedded himself in the jungle and spent 3 months living with the refugees in makeshift tents during the winter. The result is a much more intimate and personal portrait of the life in the jungle than seen in news reports or TV documentaries.

Edinburgh College of Art

Journey Birds / Ptice selice

Daphna Awadish, documentary, 9’, Israel, 2015.

2-journey-birds

Osobne priče spajaju se u jedno kao čovjek i ptica u ovome komentaru o imigraciji.

Personal stories fuse together as man and bird in a cinematic commentary on immigration.

Bezalel Academy of Arts and Design

Boat People / Brodolomi

Paul Meschúh, fiction, 28’, Germany, 2016.

3-boat-peopleMoussu, stradalog u brodolomu na putovanju iz Somalije do Europe, spašava bogati par koji putuje svojim luksuznim katamaranom.

On his journey from Somalia to Europe, shipwrecked Moussa is picked up by a wealthy couple on their luxurious catamaran.

German Film and Television Academy Berlin

A Storytelling; I Only Wish I Could be There… / Kada bih barem bila tamo

Huda Takriti, documentary, 10’, Syria /Austia, 2016.

4-storytelling-i-wish

„Kada bih barem bila tamo ˝ je pokušaj istraživanja mojega sjećanja u periodu između 2013. i 2015., godine kada sam se vratila u Siriju. Projekt čine snimke kojima se želi prikazati kako se na nekoga odražavaju traumatični događaji i kako na kraju imaju dugotrajni utjecaj na naše sjećanje. Snimke istražuju ulogu sjećanja i pripovijesti koju imaju u diskursu sukoba. Snimke su metoda kojom se netko može koristiti da se suoči s aspektima života koji utječu na način života kojim pojedinac trenutno živi.

“A Storytelling; I only wish I could be there…” is an attempt to explore my memory in the period between 2013 and 2015, the year in which i had returned to Syria.The project is made up of videos which attempt to show how one reflects and struggles with traumatic events and how they ultimately have a lasting effect on our memory. The videos explore the role that memory and narrative can have within discourses of conflict. Furthermore, these videos are method one can use to deal with aspects of life which are influencing the way one is living at this moment.

University of Applied Arts Vienna

Samira

Charlotte A. Rolfes , fiction 16’, Germany, 2016.

5-samira_familie_1-2Za vrijeme raspodjele policije u hamburškoj luci mladoj Afrikanki treba pomoć tumača. Naizgled rutinski posao za Janoscha ima neočekivane posljedice.

An interpreter has to help a young African woman during a police deployment at the Port of Hamburg.   A routine job for Janosch with unexpected consequences.

Hamburg Media School

 

Categories:

plakat-_-stiff-b2_rgb