Contact


logo-novi-10Adress:
STIFF Međunarodni studentski filmski festival, Sveučilište u Rijeci
Studentski kulturni centar
Radmile Matejčić 3 (G-038)
51000 Rijeka
Croatia
 
Email :
studentinternationalff@gmail.com
Web page
Facebook